Dokumenty


Provozní řád školní jídelny 2022 - 2023

Školní řád MŠ Korálek 2022 - 2023


Výroční zpráva Mateřské školy Korálek za šk. rok 2020/2021
Zapis ze schuze SRPS zari 2021
Oznámení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - MŠ Korálek od 1.9.2022
Směrnice BOZP směrem k dětem
Směrnice ke školnímu stravování dětí od 1.9.2022
Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou od 1.09.2022
Směrnice Mateřská škola Korálek - svobodný přístup k informacím
Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek
Omluvenka absence dítěte v povinném ročníku MŠ
Úplný rozpočet MŠ Korálek na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Rozpočty zřizovaných PO/ Rok 2023Projekt Šablony III. MŠ Korálek 81
Plakát


Projekt posílení našeho týmu o chůvu v MŠ, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost a individualizaci vzdělávání
Plakát


Projekt „Vzdělávání a inkluze" od 1. 9. 2016
Korálek 23
Plakát


Projekt čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem
Projekt čeština
DÍLČÍ PROJEKT č. 10 „ Školka pro všechny aneb od hry k porozumění“ 2017

Povinná publicita projektů
DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1