Dokumenty


Provozní řád školní jídelny 2023 - 2024

Školní řád MŠ Korálek 2023 - 2024


Výroční zpráva Mateřské školy Korálek za šk. rok 2020/2021
Zapis ze schuze SRPS zari 2021
Oznámení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - MŠ Korálek od 1.9.2023
Směrnice BOZP směrem k dětem
Směrnice ke školnímu stravování dětí od 1.9.2023
Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2023

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou od 1.09.2023
Směrnice Mateřská škola Korálek - svobodný přístup k informacím
Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek
Omluvenka absence dítěte v povinném ročníku MŠ
Úplný rozpočet MŠ Korálek na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Rozpočty zřizovaných PO/ Rok 2023Projekt MŠ Korálek 002 - spolufinancováno EU - Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001983
Plakát


Projekt Šablony III. MŠ Korálek 81
Plakát


Projekt posílení našeho týmu o chůvu v MŠ, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost a individualizaci vzdělávání
Plakát


Projekt „Vzdělávání a inkluze" od 1. 9. 2016
Korálek 23
Plakát


Projekt čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem
Projekt čeština

Integrace dětí s OMJ 2024 Hrátky s češtinou aneb „Třesky, plesky, umíme to česky“ zájmové a hravé kroužky pro podporu integrace dětí s OMJ 2024

Projekt je v roce 2024 financovaný Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v rámci „Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024“ a městskou částí Praha 14, hl. m. Praha.


Povinná publicita projektů
DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Zdravá štístka
Prevence vzniku vadného držení těla
Prevence vzniku ploché nohy
Základ zdravého pohybu